rondell_2.jpg

RONDELLEN

Dokument   -   Projekteringhjälp   

Vid karuseller måste man nästan alltid komplettera med ett fungerande klimatskydd. Det räcker inte med värme som sprutas ut inne i rondellen. Kallraset som skovlas in via dörrarna måste också motas ut.

Till karuseller kan man använda vår modell KOMPAKT400-V stående men vi har också tagit fram en för karuseller specialanpassad modell som vi kallar RONDELLEN. Den är ovanliggande och följer karusellens radie.

Rondellen finns i olika storlekar med olika värmealternativ.