600AL_prod_img.jpg

AB-S-400F / 600AL

Dokument   -   Projekteringhjälp   

Detta är våra verkliga högprestandasystem. Det här skall man använda när man vill försäkra sig om bra funktion. Fläktaggregat läggs i undertak, manöverrum eller källare. Dubbla stående luftridåpelare placeras på var sin sida om entréedörren. Aggregat och pelare sammanbinds med kanal. Alternativt kan aggregatet serva flera ovanliggande trummor samtidigt. Alltså ett centralaggregat till flera dörrar.
Luftridå med fläktaggregat möliggör högre prestanda och verkningsgrad än vad som är möjligt att uppnå med vanliga kompakta luftridåer. En stor fördel är att man kan använda mycket låga vattentemperaturer!

AB-S 400F och 600AL kan utrustas med elvärme i valfri/lämplig effekt. Våra elbatterier har inbyggd komplett tyristorstyrning via rumstermostat för optimal energibesparing.

För att prestanda och storlek skall bli rätt och passa just till luftridåer, utvecklar vi och tillverkar våra egna anpassade fläktaggregat.