MVP-S-400K-ovanliggande-med-elvarme_product.jpg

MVP-S 315K, 355K, 400K

Dokument   -   Projekteringhjälp   

Mycket kraftfullt luftridåsystem för små/medelstora lager och industriportar. Kan användas utan värme eller med el alternativt vattenvärme. Finns också i utförande KF med isolerad fläktbox.