gm_1000.gif

GM-1000-133, 146, 160

Dokument   -   Projekteringhjälp   

GM-1000 är vår specialutvecklade luftridå till kylrum samt kylda zoner i butiker och cashar. GM-1000 bygger på en alldeles speciell knivstråleteknik vilken ger högre verkningsgrad jämfört med en vanlig luftridå. Detta är nödvändigt för att kunna hålla rätt temperaturer i kylrummen. Passar till kylrum på lagercentraler och cashar, frysrum i butiker samt mejeri och frukt&grönt zoner i butiker.